Večer #5 Přítomnost ideologie v univerzitním prostředí zemí V4


Stredoeurópsky diskusný kruh si 25. výročie Nežnej revolúcie pripomenul svojou v poradí piatou odbornou debatou dňa 18.11.2014. Tentokrát sme sa zamerali na vplyv ideológií na vysokoškolské vzdelanie.

Pozvaní hostia Magdalena Bystrzak, Rudolf Chmel, Evžen Gál a Matěj Spurný prezentovali historické skúsenosti z krajín Vyšehradskej spolupráce a následne v diskusii doplnili aktuálny obraz. Zhodli sa, že v súčanosti je domáca akademická obec schopná ostrakizovať totalitné prejavy na školách.

Bolo to práve univerzitné prostredie, ktoré do spoločnosti vnášalo nové myšlienky a stálo proti totalitným režimom. Úloha škôl je teda nepochybná a učitelia majú viesť aj presvedčovať o správnosti svojich tvrdení. Pripomenuli, že napokon každý z nás má nejaký názor a dokonale objektívne poznanie neexistuje.

Počas debaty odznela aj otázka o správnosti učiť zásadám demokracie v skoršom veku, čo naznačilo možnú dichotómiu demokracia vs. totalitné ideológie. Proti samotnému ideálu demokracie hostia nenamietali. Spornou však ostáva otázka, kedy je vhodné, aby do života mládeže vstúpila politika.


Celý priebeh piateho prednáškového večera si môžete pozrieť na nasledovnom videu.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *