Erasmus+ Training Course „The Butterfly Effect“ 8.12. – 16.12.2016


Európska únia a jej program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport prináša vo forme tréningových kurzov (Training Course alebo len TC) priestor na nadobudnutie nových skúseností a zručností určených nielen na prácu s mladými ľuďmi či mládežou. Na tréningu neformálnym spôsobom vzdelávania sa naučíte využívať mnohé metodologické prostriedky, vytvárať vlastné workshopy či nadobudnete nové inšpirácie na vlastný rozvoj. Celý súbor aktivít tak predstavuje zaujímavú možnosť skvalitniť svoje pôsobenie v lokálnej komunite, vo svojej neziskovej organizácii či len v okruhu svojich priateľov.

Talianska nezisková organizácia Lunaria vytvorila komplexný projekt na rozvoj činností neziskových organizácii predovšetkým pri rozvoji otvorenej spoločnosti pod názvom „The Butterfly Effect“. Jeho prvú časť predstavoval tréningový kurz v horskej časti stredného Talianska neďaleko mestečka Orvieto, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8.12. – 16.12.2016. Na kurze participovalo niekoľko spriatelených neziskových organizácii z Francúzska, Maďarska, Turecka, Nemecka, Škótska, Slovenska a Rumunska.

Program sa venoval, počas 9 dní v prekrásnom prostredí talianskych Apenín, predovšetkým rozvoju a  vývoju spoločnosti, taktiež boju s diskrimináciu a rasizmom vo všetkých podobách. Zapojenie účastníkov počas projektu predstavovalo dôležitú súčasť programu – vytvorilo sa niekoľko workshopov na aktuálne témy, ktoré však samostatne pripravovali účastníci tréningu – tá prebiehala komplexne od metodologickej prípravy až po samotnú realizáciu. Práve takáto forma prípravy a spolupráce je najlepší spôsob ako sa začleniť a naučiť sa efektívne pracovať v tíme. Tento tréning zdokonalil naše skúsenosti s prípravou a realizáciou workshopov.

Musím, v mene všetkých slovenských účastnikov, poďakovať slovenskej organizácii Youthfully Yours SK, ktorá umožnila participáciu na tomto zaujímavom projekte.  Určite sa oplatí sledovať jej internetové stránky, po TC bude nasledovať mládežnícka výmena ako pokračovanie tohto komplexného projektu.

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *