Erasmus+ Training Course „Youth Employability and Mobility in Europe“ 2. 10. – 8. 10. 2016


Francúzska nezisková organizácia CRISTEEL/Europe Direct Lorraine  pripravila projekt „Youth Employability and Mobility in Europe“, v dňoch 2. 10. – 8. 10. 2016, vo francúzskom Lotrinsku v meste Nancy. Súčasťou tréningového kurzu boli okrem francúzskych a slovenských zástupcov taktiež predstavitelia Poľska, Rumunska, Španielska, Portugalska, Talianska, Cypru a Grécka. Kurz sa zaoberal rozvojom zamestnanosti mladých ľudí, možnostiam zamestnania sa v rôznych európskych regiónoch, taktiež skúsenosti s dobrovoľníctvom – predovšetkým s Európskou dobrovoľníckou službou (EVS), príprave projektov rozvíjajúcich zamestnanosť mladých ľudí. Okrem nadviazaní nových profesionálnych  kontaktov, stretnutí s ľuďmi a nadobudnutí nových informácií  týkajúcich sa predovšetkým európskeho dobrovoľníckeho programu, sme diskutovali nad samotnými možnosťami zamestnanosti mladých ľudí, ich uplatneniu na trhu práce či ich celkovú prípravu na zamestnanie a vzdelávanie sa aj po ukončení školskej dochádzky. Zaoberali sme sa tiež koncepciou životopisov a európskou predlohou pre životopis – Europasom.

Kurz nám priniesol aj možnosť navštíviť niekoľko francúzskych miest. Okrem Nancy – francúzskej Viedne, kde sa kurz odohrával, zastavili sme sa aj v susedných Métach a samozrejme v jednom z najkrajších miest na svete  – v Paríži.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *