Vítá Vás SDK Praha


Náš spolok, Středoevropský diskusní kruh, spočíva v myšlienke čiastočne potlačiť bariéry v osobnom kontakte, ktoré sa objavujú v súvislosti s nástupom technológií a orientácie sa spoločnosti výhradne na formu efektívnej a rýchlej komunikácie prostredníctvom internetu, najmä sociálnych sietí a iných komunikačných programov. Ako jeho zakladatelia cítime tento nedostatok, priamo nás sa však dotýka. Práve z tohto dôvodu sme odhodlaní nemalou mierou prispieť k zmene tohto trendu a ponúknuť spoločenskú platformu ako priestor na vytvorenie konštruktívnej diskusie. Hlavným predmetom našej činnosti je organizovane prednáškových večerov spojených s debatou zameranou na problémy stredoeurópskeho priestoru. Neostávame však len pri uvedenej činnosti. Pre rozvoj kultúrneho povedomia spoločnosti je nevyhnutná socializácia, spoznávať sa s prostredím, v ktorom aktívne pôsobíme, a možnosťami, ktoré ponúka. Dôležitá súčasť súboru našich činností sú pravidelné návštevy rôznych kultúrno-spoločenských podujatí či inštalácií. Nosnou ambíciou je slúžiť ako vyhľadávaná platforma na sprostredkovanie informácii, spoznávanie známych i neznámych inštitúcií. A predovšetkým na nadviazanie kontaktov, ktoré v dnešnej dobe predstavujú základný pilier úspechu v budúcom vývoji každého z nás. 

Pôsobiť budeme ako rôznorodý kolektív,ktorý predstavuje záruku širšieho spoločenského záberu nášho spolku.

Zdravia a tešia sa na spoluprácu zakladatelia:
Peter Kúdelka – slovakista, Katedra středoevropských studií, FF UK
Jakub Chvíla – polonista, Katedra středoevropských studií, FF UK
Ervín Tóth – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, UKF Nitra 
Jakub Šimkovič – Katedra mezinárodní politiky a diplomacie, VŠE
Lucia Černická – Institut politologickych studii, FSV UK

(text: Lucia Černická)

20131112_203143

Zakládající členové kruhu
(zleva: Jakub Šimkovič, Lucia Černická, Peter Kúdelka, Ervín Tóth, Jakub Chvíla)