Denní­ archí­v: 31. 3. 2014


Diskusný panel BUDÚCNOSŤ MALÝCH FILOLÓGIÍ V STREDNEJ EURÓPE

Středoevropský diskusní kruh pre Vás zorganizoval ďalší diskusný panel. Tentokrát prebehol na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Náš prvý večer sa pokúsil teritoriálne a filozoficky vymedziť územie strednej Európy. Nadväzujúci druhý panel mieril smerom k praktickej využiteľnosti absolventa malých filológií. Na aké priority by sa mali zamerať študenti stredoeurópskych štúdií, aby neskôr nemali problém s uplatnením na trhu […]

23032014162