Denní­ archí­v: 18. 12. 2013


Návštěva #1 Galerie DOX

Pondelok 9.12.2013 navštívil Středoevropský diskusní kruh súkromnú galériu DOX. Privítala nás pani Hedvika Máchová, ktorá zastáva pozíciu development managera galérie. Úvodom nám predstavila samotnú galériu a jej filozofiu a zakladateľa Leoša Váleka. Spomenuté boli aj počiatky siahajúce do roku 2008, získavanie unikátnych priestorov, strategickí partneri a umelecký riaditeľ Jaroslav Anděl. Nechýbalo aj jej poslanie: „sprostredkovať […]